شکایت کارگر از کارفرما

کاروبین ۱۳۹۷-۰۶-۰۲ بدون دیدگاه

شکایت کارگر از کارفرما

تا چه زمانی شکایت کارگر از کارفرما قانونی است؟

پاسخ:
شکایت از کارفرما محدودیت زمانی ندارد.

البته بهتر است زودتر انجام پذیرد تا در صورتی نیاز به بازرسی توسط کارشناسان اداره کار مشکلی در پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز نباشد.حتی بعد از فوت کارگر وراث کارگر نیز می توانند اقامه دعوی نمایند چون مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز است.

دسته ها : حقوقی