کسب وکار موفق

کاروبین ۱۳۹۶-۰۳-۱۸ بدون دیدگاه

کسب وکار موفق

امروزه برای ایجاد یک کسب وکار موفق ، علاوه بر توانایی ها ومهارات های نسبی داشتن ایده ها وابتکارات نو نیز مورد نیاز است .

چرا که ممکن است فردی دارای کسب وکاری با امکانات و توانایی های مالی و غیر مالی به نتایج و بازخوردهای لازم دست پیدا نکند . برای این منظور داشتن ایده ها و نوآوری های جدید ضروری به نظرمی رسد.

بیاییم کسب وکار خود را با ابزارهای نوین وافکاری نو به روز کنیم که کهنگی و سنتی اندیشیدن و عمل کردن عاقبتی جز فنا به بار نمی آورد.

پس باید گفت که عصر، عصر نوعی دیگر دیدن است.

دسته ها : انگیزشی
برچسب ها :